Contoh Surat Kuasa

September 16th, 2012

Contoh surat kuasa banyak macamnya tetapi hakikatnya sama yakni berisi pelimpahan wewenang seseorang kepada orang lain selaku penerima kuasa. Surat kuasa diperlukan jika anda sibuk mengurus usaha sampingan, kemudian mendelegasikan suatu urusan penting kepada orang lain dengan bekal surat kuasa yang telah anda tandatangani.  Misalnya, pekerjaan pengambilan dokumen, pengambilan barang, perjanjian jual beli, dan pengambilan uang di bank memerlukan surat kuasa agar pihak ketiga bersedia melayani orang yang telah menerima kuasa yang memiliki kedudukan sama dengan anda. Selaku pemberi kuasa.

Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa Umum

Pembuatan surat kuasa memerlukan dua pihak yang tercantum di dalamnya, yakni pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dua pihak ini merupakan orang yang menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya. Orang yang menerima kuasa diberikan kuasa penuh untuk melakukan tindakan seperti yang tertulis dalam surat kuasa. Begitu pula pemberi kuasa memberikan kepercayaan penuh kepada penerima kuasa seperti yang tertulis di dalamnya.

Ada dua macam surat kuasa yang lazim digunakan, yaitu surat kuasa umum perseorangan dan surat kuasa khusus perusahaan. Surat kuasa perseorangan diberikan oleh seseorang selaku pemberi kuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa. Sementara itu, surat kuasa perusahaan diberikan oleh badan usaha atau perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan perusahaan atau direktur perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Surat kuasa umum dibuat tanpa menggunakan kop surat, sedangkan surat khusus mencamtumkan kop surat sebagai identitas perusahaan.

Surat kuasa dibuat untuk keperluan pengambilan dokumen, pengambilan uang di bank, pengambilan ijazah, untuk mewakili perusahaan,  perjanjian jual beli, dan pengambilan barang maupun surat-surat penting lainnya.

Contoh surat kuasa ini telah kami sediakan dalam format word yang bisa anda edit. Silakan download pada link di bawah ini:

Contoh surat kuasa umum perseorangan

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama               : Andy Fahrudin (Pemberi Kuasa)
Alamat             : Jl. Matraman Raya 201 Jakarta

Pekerjaan         : Wiraswasta
No KTP           : 12.22458742.2133.001

Memberikan kuasa untuk melakukan pengambilan dokumen akta jual beli kepada:
Nama               : Rahmad Santoso (Penerima Kuasa)
Alamat             : Jl. Samratulangi 12 Jakarta

Pekerjaan         : Wiraswasta

No KTP           : 2667347.24425.756.001

Demikian surat kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2011

Pemberi Kuasa, 

 

 

Andy Fahrudin

Penerima Kuasa, 

 

 

Rahmad Santoso

 

Contoh surat kuasa khusus perusahaan

 SURAT KUASA

PT INVESTA PARAMADINA

Jl. Jend Sudirman Kav.26-28, Jakarta 12920

 Kepada:

Yth. PT Duta Sarana Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 72-73

Jakarta 12190

u.p. Bapak Ahmad Santosa – Kepala Divisi Jasa

 Perihal: Surat Kuasa Penunjukan Pejabat Berwenang

 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama               : Ridwan Amir

Jabatan             : Manajer Investasi

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Investa Paramadina, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Dengan ini menunjuk nama-nama tersebut di bawah ini:

No.

Nama

Jabatan

No. Kartu Identitas

Tanda Tangan

1.

       

2.

       

3.

       

 Nama-nama tersebut sebagai Penerima Kuasa merupakan pejabat berwenang yang mewakili perusahaan kami. Selanjutnya kami memberi kuasa kepada pejabat tersebut untuk menandatangani surat-surat, memberikan instruksi, dan melakukan aktivitas lain berhubungan dengan pelaksanaan perdagangan perusahaan kami.

Surat kuasa ini mulai berlaku secara efektif sejak ditandangani sampai adanya pencabutan tertulis dari pemberi kuasa.

Jakarta, 11 Desember 2011

 

Pemberi Kuasa,

Materai 6000

Ridwan Amir

 

Berikut ini contoh surat kuasa yang bisa anda download sebagai bahan rujukan.

Contoh surat kuasa umum [DOWNLOAD]

Contoh surat kuasa khusus [DOWNLOAD]

Mudah-mudahan contoh surat kuasa ini bisa dijadikan acuan dalam penyusunan surat bisnis untuk usaha sampingan maupun usaha rumahan lainnya. Yang harus diingat bahwa surat kuasa menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maupun pihak lain yang berkepentingan.

 

If You Like This Post, Share it With Your Friends & Peers

Digg
stumbleupon
Delicious
facebook
twitter
reddit
rss feed bookmar